Barcelona, Disseny Gràfic, Art Direction, Direcció d'art, 8M, Feminisme, Feminista, Manifestació, la Negreta, Mòbil,
Manifest, Barcelona, Disseny Gràfic, Art Direction, Direcció d'art, 8M, Feminisme, Feminista, Manifestació, la Negreta, Mòbil,
Manifest, Barcelona, Disseny Gràfic, Art Direction, Direcció d'art, 8M, Feminisme, Feminista, Manifestació, la Negreta, Mòbil,
Manifest, Barcelona, Disseny Gràfic, Art Direction, Direcció d'art, 8M, Feminisme, Feminista, Manifestació, la Negreta
Manifest, Barcelona, Disseny Gràfic, Art Direction, Direcció d'art, 8M, Feminisme, Feminista, Manifestació, la Negreta