Comunicació, Identitat, Cartell, Poster, Fulletó, Print, Graphic Design, la Negreta, Fons de Cohesió, Europa, Ocupació
Comunicació, Identitat, Cartell, Fulletó, Print, Graphic Design, la Negreta, Fons de Cohesió, Europa, Ocupació
Comunicació, Identitat, Cartell, Fulletó, Print, Graphic Design, la Negreta, Fons de Cohesió, Europa, Ocupació
Comunicació, Identitat, Cartell, Fulletó, Print, Graphic Design, la Negreta, Fons de Cohesió, Europa, Ocupació, Acordió, Detall
Comunicació, Identitat, Cartell, Fulletó, Print, Graphic Design, la Negreta, Fons de Cohesió, Europa, Ocupació, Detall