Legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial
la Negreta és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren el Blog, incloent la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en el lloc web.

En cap cas l’accés o navegació dins la pàgina web, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de la Negreta per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, còpia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de Negreta, constituïx una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

 

Protecció de dades
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Negreta siguin incorporades a fitxers, la titularitat dels quals pertany a aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s’explicitin en el moment d’aportar-los, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans|medis sobre novetats, productes i serveis relacionats amb la Negreta. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a la tramesa de publicitat a través de l’esmentat mitjà|medi.

Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment perquè la Negreta cedeixi les seves dades amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis, respectant la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

la Negreta es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i de seu haver de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altres legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot exercir, en qualsevol moment, el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a la Negreta, carrer Ferrer de Blanes 6-8, local 2, 08012 Barcelona.