LN-Diada-2015-Poster.jpg
LN-Diada-2015-FB.jpg

Onze Setembre [XI.IX]

Pòster tipogràfic i capçalera pel Facebook per la Diada de Catalunya – Onze Setembre [XI.IX].

Categoria:: Print, Comunicació, Pòster, Facebook