Revista ‘Respostes Socialistes, n3’

Maquetació del tercer número de la revista Respostes Socialistes.